Yuko Kajitani,Anzu Suhara,Naoko Kakutani,Ayumi Hashimoto,Hiroki Chiba (21/12/23)